W wersji 11.0 producent wprowadził szereg modyfikacji, które spowodowały, że niektóre modyfikację przestały działać.

W artykule „Automatyczne wypełnianie pola zgłaszający dla techników?” (https://sdpadmins.pl/178/automatyczne-wypelnianie-pola-zglaszajacy-dla-technikow/) opisaliśmy jak uruchomić w SDP automatyczne wypełnianie pola Zgłaszający gdy jest nim technik. W najnowszych wersjach SDP (11 i wyżej) opisana wcześniej modyfikacja nie będzie działać. Ale już spieszymy z aktualizacją 🙂 Poniżej znajdziecie zaktualizowany kod 🙂

var userLocation = window.location.href;
  if(userLocation.indexOf("WorkOrder.do?reqTemplate")!=-1 && 
sdp_user['USERTYPE']== 'Technician' && document.getElementById('reqSearch')){
   jQuery('#reqName').val(sdp_user['USERNAME']);
   jQuery('#select2-chosen-1').text(sdp_user['USERNAME']);
   jQuery('#requesterID').val(sdp_user['LOGGEDIN_USERID']);
   fillUserDetails(document.getElementById('RequestFormID'));
    
  } 

Pamiętaj tylko, aby zmienić &amp &amp na && 🙂