ServiceDesk Plus w standardzie nie oferuje automatycznego wypełnienia pola Zgłaszający w przypadku, gdy formularz zgłoszenia otwiera technik. Ale w wielu organizacjach on również może być zgłaszającym. Zainspirowani pytaniem o taką możliwość (zadanym na forum producenta) postanowiliśmy coś temu zaradzić.

Pytanie zadane przez MS@SDP na forums.manageengine.com zostało przekierowane do Dev Team’u. Nie czekając jednak na ich odpowiedź zaproponowaliśmy małe obejście z wykorzystaniem CustomScripts.js. Ale do rzeczy – co trzeba zrobić:

  1. Zapoznać się z naszym postem na temat CustomScripts.js (http://sdpadmins.pl/49/dodajemy-cos-od-siebie-do-sdp-customscripts/)
  2. Użyć następującego kodu JS (oczywiście jQuery(document).ready)

<br>
if(userLocation.indexOf("WorkOrder.do?reqTemplate=")!=-1 &amp;&amp; sdp_user['USERTYPE']== 'Technician' &amp;&amp; document.getElementById('reqSearch')){jQuery('#reqSearch').val(sdp_user['USERNAME']);}<br>

W skrócie: podany fragment sprawdza czy aktualnie jesteśmy w formularzu zgłoszenia (userLocation) + czy jesteśmy technikiem (sdp_user[’USERTYPE’]) i czy na stronie znajduje się pole „Zgłaszający” (document.getElementById(’reqSearch’)).

Prawda, że prościzna?

Poniżej przykład całego kodu do wklejenia (jeśli nie mamy innych modyfikacji w CustomScripts.js

</p>
<p>jQuery(document).ready(function() {<br>
var userLoc = window.location.href;<br>
if(userLoc.indexOf("WorkOrder.do?reqTemplate=")!=-1 &amp;&amp; sdp_user['USERTYPE']== 'Technician' &amp;&amp; document.getElementById('reqSearch')){<br>
jQuery('#reqSearch').val(sdp_user['USERNAME']);<br>
}<br>
});</p>
<p>

Aktualizacja – dla SDP 11.0 i wyżej

Powyższy kod działa tylko dla SDP poniżej wersji 11.0. Aby zobaczyć kod dla wersji 11.0 i nowszych skorzystaj z: https://sdpadmins.pl/385/automatyczne-wypelnianie-pola-zglaszajacy-dla-technikow-od-wersji-11-0/