ServiceDesk Plus w standardzie nie oferuje automatycznego wypełnienia pola Zgłaszający w przypadku, gdy formularz zgłoszenia otwiera technik. Ale w wielu organizacjach on również może być zgłaszającym. Zainspirowani pytaniem o taką możliwość (zadanym na forum producenta) postanowiliśmy coś temu zaradzić.

Pytanie zadane przez [email protected] na forums.manageengine.com zostało przekierowane do Dev Team’u. Nie czekając jednak na ich odpowiedź zaproponowaliśmy małe obejście z wykorzystaniem CustomScripts.js. Ale do rzeczy – co trzeba zrobić:

  1. Zapoznać się z naszym postem na temat CustomScripts.js (http://sdpadmins.pl/49/dodajemy-cos-od-siebie-do-sdp-customscripts/)
  2. Użyć następującego kodu JS (oczywiście jQuery(document).ready)
if(userLocation.indexOf("WorkOrder.do?reqTemplate=")!=-1 && sdp_user['USERTYPE']== 'Technician' && document.getElementById('reqSearch')){jQuery('#reqSearch').val(sdp_user['USERNAME']);}

W skrócie: podany fragment sprawdza czy aktualnie jesteśmy w formularzu zgłoszenia (userLocation) + czy jesteśmy technikiem (sdp_user[‚USERTYPE’]) i czy na stronie znajduje się pole „Zgłaszający” (document.getElementById(‚reqSearch’)).

Prawda, że prościzna?

Poniżej przykład całego kodu do wklejenia (jeśli nie mamy innych modyfikacji w CustomScripts.js

jQuery(document).ready(function() {
var userLoc = window.location.href;
if(userLoc.indexOf("WorkOrder.do?reqTemplate=")!=-1 && sdp_user['USERTYPE']== 'Technician' && document.getElementById('reqSearch')){
jQuery('#reqSearch').val(sdp_user['USERNAME']);
}
});