W dokumentacji API naszego SDP brakuje sekcji dotyczącej list kontrolnych (checklist). Postanowiliśmy przyjrzeć się temu 🙂 Poniżej znajdziecie informacje na temat podstawowych operacji, jakie możecie wykonać z poziomu API.

Pobieranie zawartości checklisty dla zgłoszenia

Aby pobrać zawartość checklisty musimy wykonać zapytanie do naszego API o następujących parametrach:

Method: GET
URL: /api/v3/requests/#WORKORDERID#/checklists
input_data = {"list_info":{"sort_field":"order","sort_order":"asc","get_total_count":true}}

Oczywiście #WORKORDERID# zastępujemy numerem zgłoszenia, dla którego chcemy pobrać checklist 🙂

Powiązanie listy kontrolnej ze zgłoszeniem

Method: POST
URL: /api/v3/requests/#WORKORDERID#/associate_checklists
input_data = {"checklists":[{"id":"#CHECKLISTID#"}]}

#CHECKLISTID# należy zmienić na odpowiednie ID.

Usunięcie powiązania listy kontrolnej

Method: DELETE
URL: api/v3/requests/#WORKORDERID#/checklists?ids=#CHECKLISTID#

Pobieranie listy list kontrolnych

Method: GET
URL: /api/v3/checklists
input_data={"list_info":{"row_count":"10","start_index":"1","get_total_count":true}}

Powyższe operacje były testowane na wersji SDP 11.307.